Skip to main content
IPA FREE

BEZALKOHOLNA OFSET ŠTAMPA

Štampati bez izopropilnog alkohola je pre svega izbor, kojem treba ostati dosledan.

 

Uspešno štampati bez izopropilnog alkohola je više nego moguće, ali podrazumeva blisku saradnju štamparije sa dobavljačem hemijskih sredstava na svim nivoima. Najčešći uzrok neuspelog projekta bezalkoholne štampe javlja se upravo iz razloga nepotpunog informisanja, nedovoljno bliske saradnje, ili neadekvatnog pristupa samom projektu.

 

Benefiti štampe bez izopropilnog alkohola (u daljem tekstu IPA) su brojni:

 

  • Bolji štamparski kvalitet – veća kontrasnost između štamparskih i slobodnih površina na štamparskoj podlozi,

 

  • Niži troškovi štampe – neretko se IPA koristi u mnogo većim nego potrebnim količinama u štampi, cena IPA često varira na tržištu i dodatno opterećuje cenu gotovog štampanog proizvoda,

 

  • Manja verovatnoća pojave požara - IPA je ADR proizvod, izuzetno zapaljiv  i za bezbedno korišćenje potrebni  su i posebni uslovi skladištenja, kao i oprezno rukovanje tokom štampe,

 

  • Životna sredina i okolina je bolje mesto bez IPA – Izuzetno je isparljiv i štetan za okolinu, napada prevashodno raspiratorni sistem, na duže staze udisanja pravi trajna oštećenja  pluća, utiče na raspoloženje, agilnost štampara i dr.,

 

  • Utisak štampanih boja je prirodniji za ljudsko oko - IPA ima osobinu rastvarača i direktno utiče na „bledilo“ štampanih boja na tabaku, a neretko uzrokuje i efekat „granita“ tj. ispucalost boje kod štampe fleka, ferlaufa, pa čak i u tekstovima.

 

  • Puferi nove generacije u odnosu na starije umnogome su pogodniji i lakši za implementaciju u štampi, jer je prelazak sa alkoholnog na bezalkoholnu štampu pojednostavljen sa „easy to use“ formulacijama.

 

ADR roba - visokozapaljiva
ADR roba - izuzetno zapaljiva

„Easy to use“ formulacije pufera poseduju sve one potrebne osobine koje štamparije dobijaju upotrebom IPA, kao što su smanjena površinska napetost materijala, ravnomernije razlivanje i kvašenje sredstva za vlaženje po štamparskoj ploči, brzo sušenje boja na tabaku, dobra i dugačka kontrola pH vrednosti rastvora za vlaženje itd.

Da bi ovakav projekat uspeo i trajao važno je odmah na početku postaviti stvari na svoje mesto. Bitno je držati se striktnih proizvođačkih uputstava vezano za hemijska sredstva koja figurišu u štampi.

Najnoviji pufer za ovu namenu, naziva Bötcher Fount SC-054  nalazi se u prodajnom asortimanu Grafikuma i dostupan je po zahtevu. 

Dobar, profesionalan dobavljač mora posedovati visoko znanje o grafičkoj industriji, redovno i dodatno se usavršavati na posebno organizovanim treninzima uključujući obuke za projekte štampe bez izopropilnog alkohola koje su dosta skupe.

Grafikum u saradnji sa firmom Felix Bötcher već duže vreme uspešno sprovodi projekte izbacivanja izopropilnog alkohola iz ofset štampe.

Za svaki proizvod koji se nalazi u prodajnom asortimanu naše firme možete očekivati potpunu tehničku podršku za koje posedujemo pre svega dugogodišnje iskustvo i znanje, kao i profesionalne merne uređaje.

 

Za Grafikum Tim
dipl. graf. inž. Milan Vidović
Tehnička podrška