Skip to main content
PACKZ - INOVATIVNO REŠENJE U PRIPREMI ZA ŠTAMPU

Inovativno ubrzanje u ambalažnoj industriji - PACKZ

Ne tako davno, sve je bilo izuzetno jednostavno. Dva kanala na televiziji, troje dnevnih novina, nekoliko radio-stanica... Vesti su putovale danima, a pismo u sandučetu ili zvono fiksnog telefona slavili su se kao mali praznik.

A onda je, pre samo dvadesetak godina, došlo „novo vreme“, sa internetom, brzim računarima, mobilnim telefonima, navigacionim uređajima... Stasale su čitave generacije kojima je nezamislivo kako je svet nekada funkcionisao bez elektronske pošte, „Gugla“, „dži-pi-esa“ i ostalih „stvarčica“ čije korišćenje je postalo deo pismenosti u 21. veku.

Prateći taj trend, napredovala je i grafička industrija. Sa nedostatkom vremena težili smo da izvučemo maksimum za što kraće vreme.

Koliko puta nam se dešavalo (nama "pripremašima") da pri dobijanju fajla nam fale linkovi, fontovi... Kad isti taj fajl otvorimo preko Acrobat Readera sve je super i sve je na mestu, a kada hoćemo da pripremimo taj fajl za štampu, program nam javi nedostatke. Onda moramo da se "iscimavamo" i da pokušamo da dođemo do osobe koja je radila dizajn kako bi nam poslao fontove, slike i ostale elemente koji nam fale.

PackZ je uspeo u svemu onome čemu mi "nova generacija" težimo. Uspeo je da nam maksimalno olakša posao i da sa što manje utrošenog vremena dobijemo profesionalni pdf fajl spreman za štampu!

   ...INOVATIVNO REŠENJE U PRIPREMI ZA ŠTAMPU...                                

PackZ je profesionalni softver za uređivanje pdf fajlova i njihovu pripremu za štampu. Potpuno je prilagođen izvornom pdf-u koji je jedini standardni format za razmenu fajlova u grafičkoj industriji. Ovaj program ima svestran set funkcija, prilagođenih za pripremu za štampu, koje daju dizajn i fajl koji je spreman za sve moguće procese štampe.

proces rada

PackZ radi i na Windows i na Mac OS operativnim sistemima. PackZ koristi celokupnu snagu hardvera. 64-vorobitni višeprocesorni kompjuteri omogućavaju PackZ-u da radi sa kompleksnim dizajnima i pregledava više fajlova istovremeno. 

Sjajna stvar, koja može dosta da pomogne je snimanje fajla sa celokupnom istorijom radnji. Da, to znači da ponovnim otvaranjem ovog fajla u PackZ-u možemo da se vratimo nam sam početak rada.

      ...PREPUST - TRAPPING...                                                                              

 • Najbrža dostupna tehnologija na svetu
 • Pokretanje jednim klikom
 • Interaktivni i automatski
 • Automatski prepust i uvlačenje
 • U potpunosti izmenljivi parametri prepusta
Interaktivni prepust

 

PACKZ SMART TRAPPER koristi inteligentan algoritam za prepuste kako bi izvršio brže i bolje "trepovanje". Pomaže korisniku da prikaže rezultate prepusta, ističući najbitnije oblasti. Prepusti se skladište u poseban lejer i na taj način omogućava još lakšu kontrolu i pregled. Sa druge strane, PackZ-u ne predstavljaju problem ni slike sa transparencijom i odlično savladava ovaj problem i sa samo jednim klikom radi na prepustu ovih elemenata. Naknadna izmena svih prepusta koje smo uradili, da li automatski ili "ručno" se može uraditi u bilo kom trenutku.

 

      ... KOLOR ...                                                                                             

 • Centralna ili lokalna baza boja, CxF3, ICC profili
 • Prošireni gamut štampe
 • Mogućnost povezivanja sa GMG OpenColor i MatchMyColor
 • Krive

Kompenzacija prirasta tačke (dot gain) i kontrola maksimuma i minimuma može se ugraditi ili direktno naneti na sliku, senku, ili bilo koji objekat. Mogu se dodati ili ukloniti iz PANTONE baze. Redosled štampanja i nanos boja mogu se namestiti. PACKZ moze da remap-uje separacije u CMYK ili neku drugu spot boju.

Krive

    ... ZAKRIVLJENJA I 3D  ...                                                                            

Opcija PACKZWARP u PackZ-u je moćno ne-destruktivno i profesionalno rešenje za deformacije. PACKZWARP iskrivljuje deo ili kompletan dizajn kako bi kompenzovao deformaciju odštampanog proizvoda, kada usvoji svoj trodimenzionalni oblik. Iskrivljenje koje se primenjuje na dizajnu zasnovano je na mrežama koje su kreirane u okviru istog modula i zavise od vrste zakrivljenja.

 • Koničan oblik za čaše
 • Deformacije na metalnim kutijama
 • Shirnk sleeves - simetrična i asimetrična termička skupljanja 
 • Renderovanje u realnom vremenu i direktni 3d prikaz
 • Intuitivno i brzo kreiranje mreže
 • Potpuno kompatibilan sa IC3D

Renderovanje u realnom vremenu i direktni 3d prikaz

Asimetrično iskrivljenje

          ... " STEP & REPEAT "  ...                                                            

Pravljenje koraka i ponavljanja u Packz-u je izuzetno jednostavno

 • Za sve vrste zahteva
 • Jedna aplikacija za sve vrste ponovaljanja
 • Editovanje koraka i ponavljanja
 • Šabloni

>"TABULAR AND INTERACTIVE"< za etikete i fleksibilnu ambalažu

 • Pravougaone i nepravilne oblike
 • Mogućnost prepoznavanja alata i automatski prepust
 • Rad za beskonačnu štampu

>"NESTED"< za kartonažu

 • Podrška za CF2
 • Definisanje putanje i precizno pozicioniranje na rezu
 • Numerisanje stanica
 • Lako rukovanje za okretanje tabaka za prednju i zadnju stranu (tumba ili okretanje)
 • Automatsko izračunavanje prepusta i u slučaju zajedničkog noža

zajednički nož - prepust

          ... OSTALE POGODNOSTI  ...                                                            

Pravljenje bele separcije je izuzetno jednostavno i brzo i postiže se jednostavnom selekcijom objekta i komandom dodaj ili oduzmi. Ovo ubrzava proces pravljenja bele boje, laka i "embossing" separacija.

Linije za dimenzije automatski kreiraju strelice sa distancom koje ukazuju na veličinu dizajna. 

Poseduje i sposobnost pravljenja barkodova kao što su EAN, QE, Data Matrix, Leatus, UTF, PZN, kao i mnoge druge. Takođe prepoznaje većinu barkodova i njihove osobine u isporučenim dizajnerskim fajlovima, kako bi barkod mogao biti adaptiran u skladu sa proizvodom i standardima štampe.

PACKZ ima inteligentne algoritme za prebacivanje teksta u krivama u tekst koji moze da se menja, pridruživanje simbola u polju za tekst, ili indetifikovanje strukture tekst polja. Ujedno sa bezbednim ugrađivanjem fonta, ispravka teksta i traženje i menjanje postaju lako. Nepostoji ogranicenje na jezike ili specijalne simbole.

 

Ugrađene slike su prikazane zajedno sa svojim karakteristikama. "The Export to Photoshop" ili opcija za otpremanje slike omogucava ponovno korišćenje nove slike u drugim programima.

Slike u Photoshopu PSD, TIFF, EPS i JPEG formatu koje sadrže CMYK, spot boje, RGB, greyscale i LAB mogu se ubaciti, zameniti ili remapirati. Promena imena slike i njene reference se naizmenično vrši u PACKZ-u i nekom drugom editoru, kao što je Photoshop.

"Live Objects" je PACKZ-ova inovativna tehnologija za pravljenje aktivnih informacionih panela, izveštaja, dinamičnih registracionih oznaka i povezuje ih sa PDF sadržinom dokumenta ili eksternim izvorom podataka.

 

PackZ je odličan primer programa koji nam pokazuje da obrada fajlova ne mora da bude veliki "bauk" i da se IT industrija itekako posvetila svi mogućim problematikama koje grafička industrija ima svakodnevno.