Skip to main content
Poznajete li svoj merni uređaj? Techkon SpectroDens

Koristite li merni uređaj na pravi način? Techkon SpectroDens - meri i rešava probleme

Poznata situacija...

Pojavio se klijent sa štampanim uzorkom... Štampano je u nekoj drugoj štampariji prošle godine  ili pre par godina. Nije siguran na kojoj mašini, korišćene su neke boje, ne zna na kom papiru,... Vrlo često nema original dizajn fajl, ali ima fragmente  fajla nekog sličnog proizvoda...Očekuje da dizajn studio i priprema  na osnovu odštampanog uzorka  i tih fragmenata fajla nanovo kreiraju dizajn proizvoda...

Ima samo jedan prost zahtev

Hoću da ova boja bude ista kao na uzorku!

Agoniju koja nastane u proizvodnom lancu jedne štamparije  na relaciji nabavka-priprema/dizajn-CTP/klišeraj-štampa, nakon ovakvog „prostog zahteva“ klijenta, upoznale su mnoge štamparije...

Kako Techkon SpectroDens olakšava posao u ovim situacijama?

1. Ako se željena boja štampa kao PANTONE spot boja

Porebno je naći koja PANTONE boja najviše odgovara odštampanom uzorku. Obično se pribegava ručnoj potrazi za bojom pregledanjem poznatih  „Color Guide“ ili „Color Bridge“   štampanih PANTONE skala . Odmerava se „na oko“, učestvuje obično više ljudi, često izbije rasprava koja je boja približnija, da li je PANTONE skala najnovija ili nije,  jedni veruju staroj skali, drugi više cene novu, puštaju se probe, čeka se pravo mišljenje itd. Troše se sati, nekada i dani dok se ne donese odluka...   

Na koji način vam Techkon SpectroDens može olakašati?

Na SpectroDens-u se podese opcija merenja u CIE L*a*b* modu i opcija da se izmereno automatski uporedi sa referentnom skalom PANTONE boja koja postoji u samom uređaju. Kao rezultat, u roku od nekoliko sekundi - koliko traje izbor opcija i samo mernje, na displeju uređaja automataski se prikaže PANTONE boja koja je najpribližnija merenoj boji sa uzorka tj. čiji je DeltaE najmanji.

Pntn

Dakle, u našem primeru, uređaj na svom displeju nedvosmisleno kaže  da je željenoj boji sa uzorka najpribližnija moguća spot boja Pantone 201C. Ukoliko je klijentu prihvatljiva razlika dve boje od DeltaE =3.47 onda se pristupa nabavci te boje i štampanju.

2. Ako se željena boja štampa iz CMYK-a

Kod štampe iz CMYK potrebno je odrediti udeo svake od osnovnih CMYK boja u traženoj boji. Na scenu obično stupaju dizajneri/pripremaši koji „na iskustvo“ i „na oko“ pomoću Photoshopa ,ICC profila, na manje ili više kalibrisanim monitorima pokušavaju da dobiju željenu boju iz 4 CMYK kanala. Neretko se tu nađe i mašinista sa svojim mišljenjem, teče rasprava, sukob mišljenja,  puštaju se probe – proof , ploče, klišea, tabaci, dok se ne dođe do zadovljavajućeg rešenja. Troše se resursi i vreme...

Na koji način vam Techkon SpectroDens može olakašati?

Ako je SpectroDens USB kablom priključen za kompjuter,  u softveru Techkon Spectro Connect, koji je besplatan i ide uz SpectroDens uređaj, odabirom modula ColorCatcher nakon izvršenog merenja uzorka dobijamo nekoliko vrlo upotrebljivih informacija prikazanih na slici.

3

Sa prethodne slike se jasno vidi da ColorCatcher modul daje CMYK procente izmerene boje. Pravilnim odabirom ICC profila mašine kojom će se štampati (npr. neki od Fogra profila za Ofset ili kućni „custom“ ICC profili za Flekso odnosno Digitalu) u sekundi nakon merenja u polju Sample obeleženom na slici, dobiju se traženi CMYK procenti koje dizajneri/pripremaši mogu iskoristiti.

Dodatno, ColorCatcher prepoznaje i koja spot boja je najpribližnija merenom uzorku i daje spisak spot boja najpribližnijih uzorku, poređanih po rastućem DeltaE. Praktična primena - prvu sa liste spot boja nemate na lageru, ali imate drugu koju možete ponuditi klijentu na procenu i ako mu odgovara vrlo brzo krenuti u štampu.

ColorCatcher kao i ostali moduli softvera Spectro Connect pružaju još mnogo korisnih informacija, ali o tome u nekim budućim obajavama.

Techkon SpectroDens, spektro-denzitometar poslednje generacije, je veoma korisna alatka sa mnogostrukom namenom koja može grafičku proizvodnju učiniti izvesnijom i lakšom. Za sva pitanja, sugestije, savete – Grafikum tim vam  stoji na raspolaganju.

 

ISKORISTITE SPECIJALNU AKCIJA do 30. Juna – TRADE IN program, staro za novo, vi nama vaš stari merni uređaj, mi vama popust na SpektroDens Advanced i Premium uređaje.