Skip to main content
Kvalitet-perfomanse-servis

Održavanje sistema za cirkulaciju sredstva za vlaženje u ofset štampi

Za postizanje i održavanje kvalitetne dinamike rada jedan od najznačajnijih faktora u osnovi ofset tabačnog i rotacionog (kontinuiranog) procesa štampe jeste pravilan balans između boje i smeše za vlaženje, radi odgovarajućeg prenosa na štamparsku podlogu.

Bilo da se radi o Baldwin/Technotrans ili sistemu za cirkulaciju drugog proizvođača, bitno je pravovremeno i pravilno pristupiti pranju i održavanju kompletnog.

U zavisnosti od dinamike rada, u smislu redovnog održavanja savetuje se najmanje šestomesečno, a poželjno je tromesečno pranje komplenog sistema za cirkulaciju kvalitetnim koncentratima.

Danas su na tržištu dostupna sredstva nove generacije kao na primer proizvod ProSlimex renomiranog proizvođača Böttcher Systems.

Suština novih proizvoda tzv. "Sistem klinera" jeste skraćenje dragocenog vremena pranja sistema, gde je ranije u proseku bilo potrebno i preko četiri časa za ovaj poduhvat, a neretko i cela jedna radna smena.

Sem skraćenja vremena procesa pranja bitna razlika kod novijih u odnosu na starije koncentrate jeste pH neutralan karakter sredstva i direktno dodavanje u zasićenu, prljavu smešu za vlaženje, bez nepotrebnog prethodnog ispuštanja tečnosti iz sistema.

Uputstvo za upotrebu Pro Slimex sistem klinera:

1) Pro Slimex dodati u staru, zaprljanu smešu za vlaženje do 10% u zavisnosti od zapremine tanka i ostaviti sistem da potpuno cirkuliše do jednog i po časa,

2) Tečnost iz tanka isprazniti, pokupiti kompaktne nečistoće ručno,

3) Sistem napuniti čistom vodom, ostaviti da cirkuliše pola časa i isprazniti,

4) Osušiti sistem, osušiti i očistiti kadice za vodene duktor valjke, pažljivo dubinski oprati vodene duktor valjke sredstvima koje nisu na bazi acetona, postaviti nove filtere,

5) Pristupiti implementaciji nove smeše za vlaženje.

Kao potpuno pH neutralno sredstvo Pro Slimex se može iskoristiti i za prolongiranje svežine smeše za vlaženje koje dozreva za menjanje jednostavnim dodavanjem do 200 ml koncentrata u tank, u slučajevima kada dinamika rada ne dozvoljava prekidanje štampe. Ipak, savet je da se po završetku štampe neodloživog posla pristupi pranju i implementaciji nove smeše za vlaženje (pufer+izopropanol+voda ili u slučajevima bezalkoholne štampe pufer+voda).

Benefit ovakvog pristupa radu ogleda se u lakšem održavanju balansa između boje i vode, održavanju potrebne pH vrednosti, smanjenju mogućnosti nastajanja mnogobrojnih problema u vidu prljanja tabaka, toniranja, zapušavanja rastera ili u ekstremnim slučajevima "bežanja" boje sa oleofilnih površina štamparske ploče, stvaranja bakterija i neprijatnih mirisa u tanku sredstva za vlaženje i dr.

Kao posledica neadekvatnog, delimičnog pranja i održavanja sistema za cirkulaciju, vrlo lako može doći do kvara, zapušavanja i time ometenog rada integrisanih mernih instrumenata i elemenata za očitavanje parametara (pH vrednosti, procenta izopropanola, elektroprovodljivosti). Kada već dođe do ovakvog slučaja mašinisti/operateri štampe često moraju da pribegnu odokativnom doziranju aditiva tokom štampe, kompenzujući "luft" razliku između zadatih vrednosti doziranja pufera ili izopropanola u odnosu na potrebnu, time narušavajući konzistentnost štampe.

Za više informacija o značaju i primeni sredstva Pro Slimex i dostupnosti proizvoda obratiti se Grafikum timu.