Skip to main content
TRADE IN PROGRAM - Mogućnost zamene starog CTP sistema potpuno novim uređajem!

TRADE IN PROGRAM - Mogućnost zamene starog CTP sistema potpuno novim uređajem!

KODAK je tokom DRUPE 2016. Godine ponudio kupcima vrlo zanimljiv i veoma povoljan program TRADE IN.
Naime, kupci su imali mogućnost da zamene svoj stari, postojeći CTP za bilo koji novi KODAK CTP uređaj. U zavisnosti od CTP koji su kupci menjali, KODAK je odobravao određenu vrednost kojom se umanjivala početna cena novog CTP-a.
Naime, može se menjati CTP sistem u B2, B1 i B0 formatu. Ovaj program je izuzetno zanimljiv, pogotovo manjim potrošačima ploča, koji imaju zastarele CTP modele, naročito Violet CTP sisteme, jer uz malu investiciju mogu doći do novog KODAK termalnog CTP-a.
Nekoliko štamparija je ovu ponudu ocenilo kao izuzetan momenat za nabavku novog CTP-a:
GRAFOPRODUKT SUBOTICA
BEOGRAF BATAJNICA
TULI VRŠAC
FAMILY PRESS KRAGUJEVAC
Odlična je vest da KODAK omogućava i u 2017. godini zamenu starog CTP-a za novi kroz program TRADE IN!
Ovaj program je veoma interesantan za nabavku novog ekonomičnog KODAK CTP-a, u modelu Achieve 400 za korisnike B2 i Achieve 800 za korisnike B1 ploča.
ACHIEVE termalni CTP sistem je daje optimalan odnos kvaliteta i cene i trenutno je najatraktivniji i najpristupačniji model na tržištu.
Prvi kupac koji je u ovoj godini iskoristio mogućnost zamene starog CTP-a za novi je Službeni glasnik koji je zamenio postojeći Magnus 800 sa novim Trendsetterom Q800 sa superiornom QUANTUM laserskom glavom.
TRADE IN program trenutno važi do kraja avgusta.
Za dodatna objašnjenja, tehničke specifikacije uređaja i dobijanje ponuda, kontaktirajte prodajno odelenje GRAFIKUM-a.